Autosklo Žilina

0903 551 733

041 / 290 19 94


E-mail: zilina@europ-autoskloza.sk

Web: www.europ-autoskloza.sk

 

Kde nás nájdete

EUROP - AUTOSKLO ZA, s.r.o.
M.R.Štefánika 66
010 01 Žilina

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je zilina@europ-autoskloza.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.